KONTAKT ZE MNĄ >

Strona www stworzona przez AMG DATA SOLUTIONS LTD  Copyright 2023

Polnische Glasfaser

Zwolnienie z płacenia zaliczki podatku

07 August 2023

Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy zleceniodawca powinien potrącać z wystawionych faktur podatek od wynagrodzeń, o ile ich wystawca nie został zarejestrowany w niemieckim urzędzie podatkowym i nie uzyskał zwolnienia z płacenia zaliczki tego podatku (tzw. Freistellungsbescheinigung). Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.

 

Po przedłożeniu zleceniodawcy ważnego zwolnienia, musi on wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia z faktury zaliczki podatku. W przypadku, gdyby zleceniodawca potrącił już z faktury zaliczkę podatku, można zażądać jej zwrotu, lecz jest to możliwe dopiero po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Zwolnienie od pobierania zaliczki podatku powinna posiadać nie tylko sama firma, lecz także jej dalsi poddostawcy, ponieważ wspomniana zasada dotyczy całego łańcucha dostawców i poddostawców. Oznacza to, że zarejestrować powinna się zarówno dana firma, jak też wszyscy jej ewentualni poddostawcy. W przypadku, gdyby poddostawcy danej firmy nie dysponowali zwolnieniem z płacenia zaliczki podatku, wtedy zgodnie z legislatywą niemiecką firma ta jest zobowiązana do potrącania tym poddostawcom z faktur zaliczek podatku, które następnie musi odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego.

 

W razie posiadania ważnego zwolnienia z zaliczki podatku, zleceniodawca musi wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia zaliczki podatku z kwoty faktury.

 

O zwolnienie z zaliczki podatku należy wystąpić z chwilą rozpoczęcia wykonywania w Niemczech prac budowlanych. Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.