KONTAKT Z Nami >

Strona www stworzona przez AMG DATA SOLUTIONS   Copyright 2023

07 sierpnia 2023
Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy zleceniodawca powinien potrącać z wystawionych faktur podatek od wynagrodzeń, o ile ich wystawca
07 sierpnia 2023
W przypadku, kiedy dana firma deleguje do pracy na rzecz niemieckiego klienta swoich pracowników, należy ich zarejestrować w niemieckim urzędzie celnym (Zollamt). Obowiązuje zasada, że zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na
07 sierpnia 2023
W razie wykonywania w Niemczech działalności w ramach przemysłu budowlanego, przy czym do danych prac zatrudniani są pracownicy firmy, to firma taka powinna zarejestrować się w tzw. SOKA BAU, jako